Arbeta med CatMaker

CatMaker - Enklare produktinformation i flera kanaler

Med CatMaker arbetar du med information och innehåll, inte med layout och formgivning. Fördelen är att du enkelt kan lägga på form i efterhand beroende på media: tryck, webb eller interaktiva PDF-dokument. Informationen i databasen återanvänds på flera ställen och olika sätt.

imgright

Trädstruktur, infobas och katalog

I CatMaker sparas information i XML-format i en eller flera trädstrukturer. Du återanvänder och stuvar om information som du önskar, antingen i olika trädstrukturer/publikationer eller på flera ställen i samma publikation. Ändras informationen på ett ställe, ändras samma information på alla ställen i alla publikationer där den finns. Flera personer kan samtidigt arbeta med informationen i CatMaker.

Du gör urval genom att flytta information mellan eller inom trädstrukturer. Du kan också skapa trädstrukturer genom att importera textfiler med t.ex. artikelnummer.

Kataloger kan hämta valfria noder från infobasen, t.ex. allt innehåll om en produkt, så slipper du flytta all information till katalogen.

imgleft

Texter, tabeller och bilder m.m.

I CatMaker arbetar du med texter, tabeller och bilder. Du skriver in uppgifterna i olika “formulär” som kopplas till varandra i en hierarkisk struktur. Du har hela tiden en samlad överblick över alla uppgifter för t.ex. en produkt i ett och samma “formulär”. Formuläret fungerar som en liten ordbehandlare, ju mer information du fyller i desto större blir det.

Texter kan utformas med normala utformningar som fet och kursiv stil, upphöjt och nedsänkt osv.

Du kan också spara hela dokument, t.ex. Word, Excel eller PDF, eller länkar till mappar i CatMaker och låta dessa publiceras med automatik på webben, antingen som nedladdningsbara filer, bilddatabaser m.m.

imgright

Språkhantering

Du kan spara flera språk i CatMaker och du kan välja om en uppgift ska vara språkoberoende (samma i alla språk) eller språkberoende. Alla uppgifter, bilder, texter eller t.om. enstaka tabellceller, kan vara språkoberoende. CatMaker hanterar i princip alla språk som skriver från vänster till höger och arbetar med Unicode.

Innehåll kan ärvas från olika språk i en kedja (fallback), till exempel från Universal (det språkoberoende lagret) till schweizisk-tyska via tyska. För det som inte är ändrat på det schweizisk-tyska språklagret används det som finns i det tyska lagret, om det inte finns där heller används innehållet i språklagret Universal. Allt hanteras likadant, från texter och enstaka tabellceller till bilder.

Värdelistor och enheter kan översättas på ett ställe i CatMaker och användas överallt.

Bilder

Alla bilder sparas utanför CatMakers databas, de är endast länkade till informationen. Det gör att du kan använda externa bilddatabaser och byta ut bilder när som helst. CatMaker kan känna av om en bild är uppdaterad, eller finns i ett nytt format. Med den inbyggda bilddatabasen kan du se vilka bilder som finns, var de används och vilka som inte används.

imgleft

Sökning

Du söker på valfria fält och teststrängar. Med fritext-sökningen söker du fraser eller längre texter, eller t.ex. produktnamn som finns i beskrivningstexter. Du väljer att söka i språk och katalog, med fritextsökningen kombinerar du även booleska uttryck. All sökning är indexerad, dvs. sker snabbt. Resultatet visas i en palett där du inte bara kan direkt hoppa till sökresultatet utan även dra-släppa sökresultatet till annan plats, en annan katalog eller till och med använda som underlag för att skapa en komplett katalog med alla nivåer i hierarkin.

Trycksaker

Samma information kan publiceras i tryckt form, på webben eller annan kanal (t.ex. app). Trycksaker publiceras med hjälp av ett layoutprogram, antingen Adobe FrameMaker eller Adobe Indesign. Flera olika mallar kan användas för att producera trycksaker med olika utseende och innehåll.

imgright

Web-publicering

Web-publicering görs antingen direkt från CatMaker, eller i annat web-system som EpiServer, Lemoon, ett e-handelssystem som Wipcore, eller liknande system. Alla ändringar som görs i CatMaker publiceras med automatik på webben. Du kan styra vad som ska publiceras, och när det ska publiceras, med olika kataloger, status och/eller publiceringsdatum.

Utseende och funktion på webbsidan bestäms inte av CatMaker, endast innehållet kommer från CatMaker.

Arbetsflöde

CatMaker kan hjälpa dig komma ihåg vad som behöver göra och i vilken ordning. Med det inbyggda arbetsflödet kan processer styras med enkla regler, t.ex. om en svensk text ändras måste den norska textens översättning kontrolleras.

Användare arbetar med att-göra-listor som genereras från CatMaker med automatik eller med hjälp av andra CatMaker-användare.

Översättningsverktyg

Exportera filer från CatMaker med förändrad information, eller all infomation, på ett språk och skicka till översättare som kan vara antingen intern eller extern. När filen är översatt importeras den till valfritt språk.

Windows och Active Directory

CatMaker är ett Windows-program och installeras på de datorer som ska arbeta med produktinformationen. All information sparas i databasen Microsoft SQL Server på en Windows Server. Använder du Active Directory för att logga in på datorn behöver du inte göra någon extra inloggning i CatMaker, behörighet mm hämtas direkt från Active Directory.

Behörigheter

Inställningar för olika behörigheter är nästan obegränsade. Vissa användare kan t.ex. endast få lov att ändra texter på specifika språk, andra endast skapa strukturer i kataloger. Information om behörighet hämtas från grupper i Active Directory.