Publicera till tryck

CatMaker - Enklare produktinformation i flera kanaler

Med CatMaker producerar du flera olika sorters trycksaker från samma information och olika mallar. I CatMaker gör du ett urval av den information som du vill publicera. Urvalet görs enklast med hjälp av en publikation i CatMaker, men kan också göras med olika status och/eller varumärken.

Automatisering

Tanken är att trycksakerna ska publiceras så snabbt och enkelt som möjligt från CatMaker. De trycksaker som lämpar sig bäst för denna typ av produktion är självklart de som har liknande utseende på sidorna. En annan tumregel är att ju fler sidor desto större besparing. Det behöver dock inte vara många sidor i en publikation, man kan också räkna det totala antalet sidor i mindre publikationer, t.ex. veckovisa anbudskataloger, kundspecifika kataloger, säljblad etc.

Om layouten är mer “fri”, dvs. text och bilder är placerade på olika ställen på sidorna blir automatiseringen mindre men kan ändå löna sig eftersom informationen alltid är korrekt från databasen.

imgright

Mall

I layoutprogrammet Adobe Indesign eller Adobe FrameMaker finns en mall för respektive trycksak. Informationen från CatMaker importeras till mallen och trycksaken produceras. Räkna med att den blir ca 80-90% klar, du behöver ofta gå in i dokumentet i efterhand och göra justeringar såsom sidbrytningar samt generera innehållsförteckning och sakregister m.m.

Adobe Indesign eller Adobe FrameMaker

Vilket layoutprogram du väljer beror dels på vilket du är mest van vid och dels på trycksakens utseende. Vissa trycksaker lämpar sig bättre i FrameMaker, andra i Indesign. Vi hjälper dig välja det layoutprogram som passar dig och din produktion bäst.

Från layoutprogrammet skapar du PDF-dokument som du sedan skickar till tryckeriet, använder som interaktiva PDF-dokument som kan laddas ner via din hemsida eller visas som blädderbara dokument på din hemsida.

Script

Med Adobe Indesign kan det behövas script för att automatisera produktionen. Vi har utvecklat ett import-script från CatMaker som lätt kan byggas ut med fler moduler, både före och efter import, utan att du behöver starta mer än ett enda script.

Priser

Om trycksaken innehåller priser sätter du in dem precis före tryck med hjälp av VariableImport för FrameMaker eller Indesign. På så sätt kan du göra flera versioner av samma trycksak som alla har olika priser, t.ex. till olika kunder. Priserna tar du fram från ditt affärssystem och de är alltid rätt, du slipper korrekturläsa priserna.