Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

SLU Programkatalog

SLU Programkatalog
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Stockholms Läns Landsting, telefonkatalog

Stockholms Läns Landsting, telefonkatalog
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Strömbergs Förlag, Synonymordboken

Strömbergs Förlag, Synonymordboken
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: FileMaker.

Studentlitteratur Software

Studentlitteratur Software
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: FileMaker.

Swedish Lorry Parts

Swedish Lorry Parts
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MML. Källa: FileMaker.