Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

Svenska Gästhamnar

Svenska Gästhamnar
Layoutprogram: Indesign. Metod: Indata. Källa: Textfiler.

Svenska Massmedier

Svenska Massmedier
Layoutprogram: FileMaker. Källa: FileMaker.

Svenska Privatläkarföreningen

Svenska Privatläkarföreningen
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MML. Källa: FileMaker.

Tamro Medlab

Tamro Medlab
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. PIM-system: CatMaker.

Thorn Lighting

Thorn Lighting
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. PIM-system: CatMaker.

Wiges

Wiges
Layoutprogram: Indesign. Metod: Indata. Källa: Textfiler.