Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

Volvo Penta

Volvo Penta
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. PIM-system: CatMaker.