Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

Gule Sidor

Gule Sidor
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Hjälpmedelinstitutet / Olika landsting

Hjälpmedelinstitutet / Olika landsting
Layoutprogram: Indesign, FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. Källa: FileMaker, Textfiler.

Hjälpmedelinstitutet / Olika landsting

Hjälpmedelinstitutet / Olika landsting
Layoutprogram: FrameMaker, Indesign. Metod: MIF, XML/XSLT. Källa: FileMaker, Textfiler.

HKC

HKC
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MML. Källa: Textfiler.

HotellSverige

HotellSverige
Layoutprogram: Indesign. Metod: Indata. Källa: Textfiler.

Impecta

Impecta
Layoutprogram: Indesign. Metod: XML/XSLT. Källa: FileMaker.